Neuralgia trójdzielna

Neuralgia trójdzielna/Neuralgia nerwu trójdzielnego

Nerw trójdzielny jest nerwem przewodzącym bodźce czuciowe z twarzy i głowy.

Neuralgia trójdzielna

Ból najczęściej jest rezultatem bezpośredniego podrażnienia nerwu: zapalenia toczącego się wokół niego, jego uszkodzenia lub uciskania przez tętnice lub żyły, bądź niedokrwienia. Nerwoból, czyli neuralgia trójdzielna, zwana także rwą twarzową jest jednym z najgwałtowniejszych i najsilniejszych bólów.

Jest najczęstszą chorobą nerwu trójdzielnego. Napad bólowy jest silny. Ból trwa od kilku sekund do 2 minut. Występuje nagle, może wystąpić kilka, kilkanaście razy dziennie. Ból porównywany bywa do uczucia, jakie towarzyszy porażeniu prądem. Może obejmować pół twarzy, ale też może umiejscowić się punktowo: w okolicy oka, zatoki nosowej, żuchwy (wtedy przypomina gwałtowny ból zęba). Ból jest jednostronny piekący, kłujący lub palący i przychodzi błyskawicznym uderzeniem, przypominającym wyładowanie elektryczne. Lokalizacja bólu jest zawsze taka sama i nie rozprzestrzenia się na nowe miejsca. Najczęściej dotyczy obszaru szczękowego lub żuchwowego, rzadziej okolicy czoła, oka.

Neuralgii trójdzielnej czasem towarzyszy katar, łzawienie, ślinotok, zaczerwienienie i skurcz twarzy, zaburzenie smaku i słuchu. Atak bólu może wywołać dotknięcie skóry twarzy np. podczas mycia lub golenia, ruch podczas mówienia, jedzenia czy mycia zębów, albo nagła zmiana temperatury otoczenia.

 

Napad bólu wstępuje samoistnie lub może być prowokowany przez podrażnienie tzw. "punktów spustowych" np. dotknięcie określonego miejsca na twarzy np. podczas zabiegów higienicznych, może to być ruch żuchwy podczas mówienia, jedzenia czy mycia zębów. Ból może też być prowokowany przez nagłą zmianę temperatury otoczenia, powiew wiatru.

Początek choroby najczęściej występuje pomiędzy 40. a 60. rokiem życia, dwukrotnie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Nerwoból pięć razy częściej dotyczy prawego niż lewego nerwu trójdzielnego. Napady mogą zdarzać się kilka razy dziennie, z okresami bezobjawowymi, które mogą trwać kilka dni lub miesięcy. W miarę postępu choroby, przerwy pomiędzy napadami bólu stają się coraz krótsze, a liczba napadów w ciągu dnia się zwiększa.

Choroba ma charakter przewlekły, przebiega z okresami zaostrzeń i remisji, ból najczęściej występuje od listopada do lutego, a stan bezobjawowy dotyczy okresu letniego.

Neuralgia może być samoistna lub być wynikiem innej choroby.

Klasyczna neuralgia trójdzielna samoistna zazwyczaj występuje bez uchwytnej przyczyny. W niektórych przypadkach wywołany jest konfliktem naczyniowo-nerwowym. W tym wypadku jest wynikiem niedokrwienia nerwu lub drażnienia nerwu przez uciskające go tętnice, lub żyły.

Neuralgia objawowa może występować w przebiegu chorób jak stwardnienie rozsiane, guzy, procesy zajmujące podstawę czaszki.

Podobny do neuralgii ból może wystąpić w przypadku ostrego zapalenia miazgi zębowej, zapalenia zatok przynosowych, zwyrodnienia w stawach skroniowo-żuchwowych. Może wystąpić w przypadku niektórych chorób oczu i uszu.

Podstawowym badaniem w diagnostyce jest MRI mózgu.

Leczenie neuralgii trójdzielnej jest trudne i długotrwałe.

Zwykłe leki przeciwbólowe są nieskuteczne.

Za skuteczne uważane są niektóre leki:

-przeciwpadaczkowe,

-przeciwdepresyjne.

Należy też w miarę możliwości unikać bodźców, które najczęściej wywołują nerwoból (np. nie dotykać określonych miejsc na twarzy lub w jamie ustnej).

Za najskuteczniejszą metodę leczenia uznaje się termolezję. Podczas zabiegu pacjent poddany jest krótkotrwałemu znieczuleniu dożylnemu. Lekarz wprowadza przez skórę specjalna elektrodę, przez którą przy zastosowaniu temperatury około 70-90°C powoduje zniszczenie fragmentu nerwu.

Termolezja u części pacjentów powoduje całkowite wyleczenie i ustąpienie objawów nerwobólu.

W wybranych przypadkach przeprowadzane jest operacyjne odsunięcie naczynia uciskającego nerw trójdzielny.

Nasi specjaliści leczenia neuralgii:

  • konsultacje / farmakoterapia:

dr n. med. Anna Błażucka - specjalista neurolog

 
 
dr n. med. Joanna Perzyńska-Mazan - specjalista neurolog, neurofizjolog, psycholog
 
lek. Albert Jeznach - lekarz medycyny bólu / medyczna marihuana
 
  • farmakoterapia / blokada / termolezja

 

dr n. med. Krzysztof Szalecki - neurochirurg

Krzysztof Szalecki - ZnanyLekarz.pl

 

  • medyczna marihuana
lek. Albert Jeznach - lekarz medycyny bólu / medyczna marihuana
Albert Jeznach - ZnanyLekarz.pl

 

 

fb.png

instagram.png

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu - Leczenie bólu głowy

ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa

+48 22 710 33 33

Rejestracja online