(+48) 22 710 33 33
Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu
Menu

Leczenie psychologiczne

Leczenie psychologiczne

Skojarzona terapia bólu z zastosowaniem metod niefarmakologicznych jest rekomendowana u pacjentów z bólami narządu ruchu, a w szczególności dolnego odcinka kręgosłupa.Do metod leczenia psychologicznego należą: psychoedukacja, terapia poznawcza, terapia behawioralna, techniki relaksacyjne, technika umożliwiająca wzmocnienie odporności na stres poprzez medytację lub zabiegi rozluźniające.

Celem terapii psychologicznej jest:

  • zmiana sposobu myślenia o bólu (błędnych przekonań na temat bólu), które powodują przedłużające się cierpienie i inwalidztwo;
  • zastąpienie poczucia bezradności poczuciem kontroli nad bólem i własnym życiem;
  • wypracowanie strategii skutecznego radzenia sobie z bólem;
  • powrót do pracy zawodowej oraz kształtowanie aktywnego stylu życia.

Terapia behawioralna służy:

  • poprawie sprawności fizycznej;
  • zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej;
  • zmniejszeniu ilości zażywanych leków;

Programy psychoterapii są skutecznym środkiem zmniejszającym kryzys psychologiczny, prowadzący do zmian w odbieraniu bólu oraz do poprawy funkcjonowania chorych z bólem przewlekłym. Na efekt leczniczy nie wpływają długość programu ani rozróżnienie między leczeniem indywidualnym i grupowym W razie potrzeby proponuje się terapię małżeńską i rodzinną.

Kontakt

Instytut Diagnostyki i  Leczenia Bólu / przy Szpitalu ECZ w Otwocku - ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock,

   Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / przy Szpitalu IBIS w Warszawie - ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa,

   Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / Oddział Grochów - ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa,  

Rejestracja telefoniczna: (22) 610 37 70