(+48) 22 710 33 33
Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu
Menu

dr n. med. Grzegorz Maksymiuk

specjalista neurolog, leczenie bólu

uprawniony do opisywania badań EEG u dzieci i dorosłych oraz 24 godzinnych zapisów EEG
szczególne zainteresowania:
padaczka, 
bóle głowy, 
leczenie migreny toksyną botulinową, 
bóle kręgosłupa, 
leczenie polineuropatii cukrzycowej; 


tytuł doktoratu:
Badanie poligraficzne snu we wstrząśnieniu mózgu.


praca zawodowa, 
W latach 1980-1986 student wydziału lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. 
1980-1986 Faculty of medicine in Military Medical Academy, Łódź, Poland
Staż podyplomowy odbywał w latach 1986-1987 w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. 
W latach 1987-1990 lekarz jednostki wojskowej JW 2370 Borzęcin Duży. 
1990-1998 - starszy asystent/adiunkt Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
2004 - 2010 r Ordynator Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, jednocześnie pełniący obowiązki Kierownika Kliniki Neurologii.

wykształcenie, 
dyplom specjalisty neurologa uzyskany w 1994
doktor nauk medycznych -rozprawa doktorska na temat: Badanie poligraficzne snu we wstrząśnieniu mózgu. WIML, Warszawa - 04.11.1998

posiada certyfikat uprawniający do oceny i opisywania badań rutynowych EEG dorosłych - kurs EEG - Instytut 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie uzyskany w 2002r
posiada certyfikat uprawniający do oceny i opisywania 24 godzinnych zapisów EEG - kurs EEG - Klinika Neurologii
CSK WAM w Warszawie uzyskany w 2002r
osiada certyfikat uprawniający do oceny i opisywania badań EEG u dzieci - kurs EEG - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie uzyskany w 1999r
Od 1991 r członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
a od 1994 r członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.
Autor wielu publikacji na temat, bólów głowy, bólów kręgosłupa, następstw wstrząśnienia mózgu, polineuropatii cukrzycowej.
Czynny uczestnik polskich i zagranicznych konferencji neurologicznych.

education:
specialisation in neurology, diploma in 1994
neurologist, 
special interest in medicine:
backaches, 
sleep medicine and its disturbances after head trauma,
headaches, treatment of migraine esp. chronic conditions, migraine treatment with botulinum toxin
chronic neuropathic pain, 
epilepsy esp. resistant to treatment, 
movement disorders.
Doctoral Thesis: 
Plysomnography in Mild head trauma. 04.11.1998 Polish Air Force Instutite , Warsaw
professional work: 
Postgraduate trainig in Polish Air Force Institute of Medicine, Warsaw.
1987-1990 Physician of military unit
1990 – 1998 senior assistant, Clinic of Neurology, Polish air Force Institute, Warsaw 
2004 -2009 Head of the Clinic of Neurology, Polish air Force Institute, Warsaw 
Doctoral Thesis: Plysomnography in Mild head trauma.
04.11.1998 Polish Air Force Instutite , Warsaw

course of electroencefalography ( EEG)– certificate, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw;

Member of olish Neurological Association and Polish Neurophysiology Association
Author of many publications about cervical pain, polyneuropathy, etc...
Participant of numerous Polish and International Conferences from Neurology and Pain Treatment mniej

 

Kontakt

Instytut Diagnostyki i  Leczenia Bólu / przy Szpitalu ECZ w Otwocku - ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock,

   Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / przy Szpitalu IBIS w Warszawie - ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa,

   Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / Oddział Grochów - ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa,  

Rejestracja telefoniczna: (22) 610 37 70