Dr n. med. Joanna Perzyńska-Mazan

Dr n. med. Joanna Perzyńska-Mazan : specjalista neurolog, neurofizjolog, psycholog

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem uszkodzeń nerwów obwodowych (polineuropatii, neuropatii, zespołów z ucisku), bólów i osłabienia mięśni, bólów kręgosłupa, bólów głowy.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu, w swojej praktyce łączy zagadnienia z zakresu reumatologii, neurologii , neurofizjologii klinicznej oraz psychologii.

Absolwentka I Wydział Lekarskiego WUM oraz Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2015-2021 zatrudniona w Klinice Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji na stanowisku Kierownik Pracowni EMG – starszy asystent oraz specjalista w Poradni Leczenia Bólu.

W latach 2010 - 2015 pracowała w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego na stanowisku asystenta – pracownika naukowo-dydaktycznego . Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów II Wydziału Lekarskiego, Fizjoterapii oraz English Division. Uczestniczyła w Programie LLP-Erasmus wymiany nauczycieli akademickich wygłaszając wykłady w Stambule (2013r) i Izmirze (2014 r.)

W 2010 roku odbyła staż w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Bonn (Niemcy).

Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Wolskim w Warszawie oraz w Instytucie „Paolo Giaccone” Uniwersytetu w Palermo (Włochy).

Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej potwierdzający umiejętności w zakresie wykonywania i interpretacji badań EMG (przewodnictwo nerwowe - elektroneurografia , badanie mięśni - elektromiografia).

Od 2005 r. bierze czynne uczestnictwo w Sympozjach i Zjazdach Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej wygłaszając wykłady. Ponadto wykładowca Akademii Leczenia Bólu. Prowadzi również szkolenia z zakresu wykonywania badań EMG w Ośrodku Kształcenia Medycznego Akson. Współautorka książki „Wybrane zespoły bólowe układu nerwowego – diagnozowanie i leczenie”. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu, w swojej praktyce łączy zagadnienia z zakresu reumatologii, neurologii , neurofizjologii klinicznej oraz psychologii.

Odbyte szkolenia:

Toksyna botulinowa

Szkolenie: Botox in Chronic Migraine Injection Training Workshop (David W. Dodick, MD) Praktyczne szkolenie z zastosowania toksyny botulinowej w leczeniu migreny przewlekłej, Warszawa (12.05.2013)

Staż w zakresie leczenia toksyną botulinową dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy oraz spastyczności kończyny górnej, Klinika Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, (01.10.201031.08.2011 oraz 01.02.201231.08.2012)

Kurs „Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w terapii dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy” Katedra i Klinika Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2728.03.2009)

Neurofizjologia

Szkolenie z elektrofizjologicznej oceny układu autonomicznego (współczulne potencjały skórne i analiza zmienności rytmu zatokowego) Pracownia Potencjałów Wywołanych i Badań Układu Autonomicznego Katedry i Kliniki Neurologii SP CSK WUM, (20.0124.01.2014)

Szkolenie w zakresie EMG oraz potencjałów wywołanych (VEP, SEP, MEP, AEP) w Pracowni Neurofizjologii Kliniki Uniwersyteckiej w Bonn, Niemcy, (17.0531.05.2010)

Szkolenie w Zakładzie Neurofizjologii Klinicznej w Pracowni EMG Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uprawniające do wykonywania badań EMG, (17.09.200714.12.2007)

Certyfikaty

fb.png

instagram.png

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu - Leczenie bólu głowy

ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa

+48 22 710 33 33

Rejestracja online