Migrena z pnia

Migrena z aurą z pnia mózgu (dawniej migrena podstawna lub tętnicy podstawnej).

 • Najczęściej towarzyszy "zwykłej" migrenie z aurą, przy czym w części ataków pojawia się typowa aura, a w części z pnia mózgu.
 • Powinny wystąpić co najmniej dwa objawy z pnia mózgu:
  • Dyzartria - niewyraźna, bełkotliwa mowa.
  • Zawroty głowy - wrażenie wirowania, niestabilności.
  • Szumy uszne - niekiedy przybierające formę pisków, dzwonienia.
  • Niedosłuch - pogorszenie słuchu.
  • Podwójne widzenie.
  • Ataksja - niezborność, pogorszenie koordynacji ruchowej.
  • Zaburzenia świadomości - zwykle splątanie, senność, trudności z nawiązaniem kontaktu słownego.
 • Objawy obejmują objawy związane z zaburzeniami pnia mózgu, alenigdy nie objawiają się:
  • osłabieniem siły mięśniowej (niedowładem) ? wówczas jest to migrena połowiczoporaźna,
  • ani objawami siatkówkowymi (migrena siatkówkowa).
 • Typowa aura składa się z objawów wzrokowych, czuciowych, zaburzeń mowy. Każdy z tych objawów jest w pełni odwracalny. Ponadto objawy aury spełniają co najmniej 3 z poniższych warunków:
  • co najmniej jeden objawów rozwijają się w czasie 5 min. lub dłuższym;
  • co najmniej dwa objawy występują jeden po drugim;
  • każdy objaw aury trwa od 5 do 60 min;
  • przynajmniej jeden z objawów aury jest jednostronny (afazja zawsze jest jednostronna, dyzartria może być jedno lub obustronna);
  • przynajmniej jeden z objawów aury jest pozytywny (migotanie lub mrowienia);
  • ból głowy występuje w trakcie lub do 60 minut po aurze.
 • Objawom często towarzyszy lęk i przyspieszony oddech co może utrudniać postawienie właściwego rozpoznania.
 • Choć ten typ migren występuje bardzo rzadko u dzieci to gdy się pojawia może być bardzo niepokojący dla pacjenta, rodziców i lekarza. Ze względu na bogatą symptomatykę neurologiczną dzieci te wymagają wykonania badań obrazowych mózgu.
 • Objawy nie są spowodowane przez inną przyczynę bólu głowy lub przejściowy atak niedokrwienny.

fb.png

instagram.png

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu - Leczenie bólu głowy

ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa

+48 22 710 33 33

Rejestracja online