Migrena u kobiet

W pierwszych latach życia migreny dotyczą równie często chłopców, jak i dziewczynek. W późniejszym okresie przeważają kobiety, a migrena zmienia się wraz z wiekiem oraz wahaniami stężeń żeńskich hormonów płciowych.

Dojrzewanie płciowe
Występowanie migren u dziewczynek zwiększa się znacząco po rozpoczęciu dojrzewania. Jest to jeden z argumentów przemawiających za teorią o kluczowym znaczeniu żeńskich hormonów płciowych w patogenezie migren.

Menstruacja
Bóle głowy w migrenach bardzo często nasilają się w okresie poprzedzający menstruację. Zależność migreny i menstruacji nie dotyczy jednak postaci z aurą. Mechanizmem, który odpowiada za nasilenie bólu głowy, jest prawdopodobnie gwałtowny spadek stężenia estrogenów 2-3 dni przed wystąpieniem miesiączki. W tym czasie ataki są zresztą cięższe, dłuższe i trudniejsze do leczenia (więcej). Jedną z opcji leczenia może być uzupełnianie stężenia estrogenów. Dotyczy to zwłaszcza migren bez aury występujących tylko w okresie menstruacji.

Ciąża
Okres ciąży zwykle związany jest ze zmniejszeniem się nasilenia migren. Zwłaszcza jeśli wcześniej nasilały się one przed menstruacją. Niestety, u małego odsetka kobiet migreny nasilają się, szczególnie w pierwszym trymestrze. Należy pamiętać, że wiele leków stosowanych w migrenach jest przeciwskazanych w ciąży. Ponadto migreny związane są z większym odsetkiem powikłań w ciąży, tj. przedwczesnym porodem, zakrzepicą, stanem przedrzucawkowym, udarem mózgu, zawałem serca.

Menopauza
Bezpośrednio przed menopauzą stężenia estrogenów zmniejszają się. Wiąże się to z nasileniem migren. Na szczęście u 2/3 pacjentek po zakończeniu przekwitania migreny także ulegają przynajmniej częściowej remisji. Należy też zaznaczyć, że pojawienie się migren po menopauzie jest nietypowe i zawsze wymaga dogłębnej analizy oraz często badań obrazowych.

fb.png

instagram.png

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu - Leczenie bólu głowy

ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa

+48 22 710 33 33

Rejestracja online