Chirurgiczne leczenie

W trakcie takiego leczenia migreny usuwane są lub przecinane różne mięśnie, co ma prowadzić do "odciążenia" nerwów i zredukowania częstości migrenowych bólów głowy. Skuteczność tego leczenia jest jednak trudna do określenia, ponieważ najczęściej brak jest wystarczającej liczby badań przeprowadzonych zgodnie ze standardami badań klinicznych. Z tego powodu operacyjne leczenie migreny obecnie nie znajduje miejsca w wytycznych leczenia migreny i jest uznawane za dość kontrowersyjne - Amerykańskie Towarzystwo Bólów Głowy zaleca wręcz, aby obecnie nie wykonywać tych zabiegów poza eksperymentami klinicznymi. Pamiętać też należy, że przycięcie mięśni bądź nerwu jest metodą nieodwracalną.

fb.png

instagram.png

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu - Leczenie bólu głowy

ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa

+48 22 710 33 33

Rejestracja online