Stymulacja nerwu błędnego

Neuromodulacja to ostatnio bardzo modne hasło w świecie bólów głowy. Stało się tak dzięki kilku wiarygodnym badaniom, w których wykorzystywano to zjawisko w leczeniu. Jedną z metod neuromodulacji jest nieinwazyjne oddziaływanie na nerw błędny w jego odcinku szyjnym. Wykazano jego skuteczność w zapobieganiu atakom przewlekłych migren i klasterowego bólu głowy. Co istotne efekt terapeutyczny zwiększał się wraz z czasem stosowania tej metody. Dane te uzyskano także w badaniach kontrolowanych placebo (pozorowaną stymulacją).

Mechanizm działania stymulacji nerwu błędnego został poznany jedynie częściowo. W eksperymentach na zwierzętach udowodniono, że w przebiegu leczenia dochodzi do zahamowania wielu dróg przewodzenia sygnałów bólowych, a nawet zmniejszenia rozszerzającej się depresji korowej.

Europejska Federacja Bólów Głowy zaleca aby metody neuromodulacji zarezerwować dla sytuacji, gdy niepowodzeniem zakończyło się leczenie konwencjonalne, a pacjent przebył diagnostykę w ośrodku referencyjnym. Niewielka liczba działań niepożądanych oraz co najmniej hipotetyczna możliwość redukcji dawek leków sprawia, że metoda ta może stać się ciekawą alternatywą dla tradycyjnych sposobów leczenia bólów głowy.

Kto nie powinien stosować neurostymulacji nerwu błędnego:

  • dzieci;
  • kobiety w ciąży;
  • osoby po wszczepieniu stymulatorów (np. rozruszników serca) lub urządzeń ferromagnetycznych (niektórych stentów, stabilizatorów kości);
  • chorzy z miażdżycą tętnic szyjnych zwężającą światło tętnicy;
  • pacjenci z niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, bradykardią czy tachykardią.

W badaniu PRESTO nieinwazyjna stymulacja nerwu błędnego skutecznie zmniejszała ból w ataku migreny. Autorzy sugerują wręcz, że efekt jest wręcz zbliżony do tryptanów. Należy też podkreślić, że jest to bardzo dobrej jakości randomizowane badanie kontrolowane, a zatem metoda ta ma dużą szansę na znalezienie się w oficjalnych rekomendacjach.

Opracowane przez: DR MED. MARCIN STRABURZYNSKI

fb.png

instagram.png

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu - Leczenie bólu głowy

ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa

+48 22 710 33 33

Rejestracja online