dr n. med. Magdalena Wysocka - Bąkowska

specjalista neurolog

Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska - ZnanyLekarz.pl

 

Specjalista neurolog, specjalizuje się w leczeniu migreny, klasterowego bólu głowy; bólu przewlekłego, zaburzeń krążenia mózgowego, zaburzeń lękowych i depresyjnych.
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Doktorat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Pracowała w Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, najpierw jako asystent potem adiunkt, następnie 15 lat jako Ordynator Oddziału Neurologicznego i Udarowego szpitala miejskiego.
Liczne stypendia zagraniczne, udziały w międzynarodowych kongresach i zjazdach, szkolenia dla lekarzy i farmaceutów.
Artykuły naukowe i przeglądowe,  programy popularne w mediach, radio, telewizji, czaty i portale edukacyjne dla Pacjentów.
Doświadczenie zdobywała m.in. w Bostonie w USA oraz na Uniwersytecie w norweskim Trondheim.
Stypendystka New England Medical Centre, Tufts University, Headache Centre w Bostonie, USA: Neurologia i leczenie bólów głowy.
W Spaulding Hospital Harward School of Medicine w Bostonie : Chronic Pain Management, ukończyła także kursy w Harvard School of Medicine: Headache, Neurooftalmology, Pain Management

https://www.znanylekarz.pl/maria-magdalena-wysocka-bakowska/neurolog/warszawa 

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu
/ przy Szpitalu ECZ w Otwocku

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / przy Szpitalu IBIS w Warszawie
ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / Oddział Grochów
ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33