dr Dominik Graczyk

specjalista rehabilitacji

Dominik Graczyk - ZnanyLekarz.pl

 

Kierownik Rehabilitacji IBIS

Pracuje z pacjentami ortopedycznymi, po urazach sportowych i komunikacyjnych, geriatrycznymi, neurologicznymi, bólowymi. Zajmował się pracą z dziećmi na Oddziale Chirurgii Kolana Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień związanych z fizjologią w warunkach hiperbarii oraz psychofizjologią nurkowania. Praca doktorska na temat wpływu nurkowania na autonomiczny układ nerwowy osób z paraplegią

Uczestnik wielu kongresów i sympozjów naukowych z dziedziny rehabilitacji, medycyny hiperbarycznej i sportowej. Podczas nich wygłosił łącznie kilkanaście referatów z prowadzonych przez siebie badań naukowych, za niektóre (konkursowe) uzyskując wyróżnienia

Autor artykułów z dziedziny promocji zdrowia, fizjologii nurkowania i psychofizjologii nurkowania osób niepełnosprawnych w prasie naukowej (Medycyna Sportowa, Polish Journal of Enviromental Studies, Polish Hyperbaric Research, Rehabilitacja Medyczna).

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu
/ przy Szpitalu ECZ w Otwocku

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / przy Szpitalu IBIS w Warszawie
ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / Oddział Grochów
ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33