dr n. med. Piotr Wojdasiewicz

specjalista ortopeda

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2010 roku. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu rozpoczął w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, w ramach Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji stanowiącego bazę kliniczną dla Katedry Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2014 kontynuuje szkolenie specjalizacyjne w ramach Kliniki i Polikliniki Reumoortopedii oraz Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w zespole lekarskim kierowanym przez Prof. Roberta Gasika. W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca akademicki, autor i współautor szeregu publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym dotyczących roli zjawisk immunologicznych w chorobach zapalnych stawów i kręgosłupa. Prelegent i uczestnik wielu konferencji naukowych o tematyce ortopedycznej, reumatologicznej oraz dotyczącej chirurgii kręgosłupa. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK) i EuroSpine (Spine Society of Europe).

 

W ramach praktyki klinicznej zajmuje się:

- pełnym zakresem konsultacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w tym chorób kręgosłupa

- kompleksową kwalifikacją do leczenia operacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami reumatycznymi

- diagnostyką ultrasonograficzną (USG) narządu ruchu

- iniekcjami dostawowymi z zastosowaniem kwasu hialuronowego, osocza bogatopłytkowego (PRP) oraz innych leków.

 
 

 

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu
/ przy Szpitalu ECZ w Otwocku

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / przy Szpitalu IBIS w Warszawie
ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / Oddział Grochów
ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33