Leczenie toksyną botulinową

Toksyna botulinowa jest substancja białkową wytwarzana przez bakterie. Działanie toksyny botulinowej jest ograniczone do mięśnia, do którego została podana i nie wpływa na czynnosc innych, także zdrowych mięśni. Po domięśniowym podaniu leku pierwsze efekty jego działania pojawiają się po 1 do 3 dniach, zaś wyraźną poprawę pacjenci odczuwają po ok. 7 d- 10 dniach od podania. Maksymalne działanie toksyny przypada na okres od 2 do 8 tygodnia od podania, trwa różnie długo, średnio ok. 3 – 4 miesiące i stopniowo wygasa, powstaje więc konieczność regularnego powtarzania iniekcji w odstępach 3 - 4 miesięcy.

Zastosowanie:

  • Leczenie migreny przewlekłej
  • Leczenie dystonii ogniskowych : kurcz powiek, kurcz twarzy, kręcz karku, kurcz pisarski i inne

Leczenie migreny
Na świecie od kilkunastu lat toksyna botulinowa używana jest w leczeniu migreny przewlekłej, uciążliwych i długotrwałych bólów głowy, gdzie zwyczajowo stosowane leki na ból głowy nie pomagają, lub pomagają niedostatecznie. Większość doustnych leków przeciwbólowych posiada jedynie działanie doraźne. Ponadto nadużywanie ich obciąża żołądek, wątrobę i nerki. W przeciwieństwie do tych leków toksyna botulinowa zapobiega powstawaniu migreny. Obecnie jest to najskuteczniejsza metoda leczenia migreny przewlekłej. Leczenie toksyną botulinową to leczenie bezpieczne oraz bardzo komfortowe dla pacjenta. Lek zaczyna działać po około 3 dniach od jego podania osiągając szczyt działania po około 1. Poprawę występuje u większości pacjentów. Pacjenci obserwują zmniejszenie liczby dni w miesiącu z bólem głowy oraz wyraźny spadek natężenia bólu.    W przypadkach, gdy migrenowe bóle głowy występują kilka-kilkanaście dni w miesiącu, utrudniając prowadzenie normalnego życia, rozważane jest leczenie profilaktyczne, najczęściej polegające na codziennym stosowaniu przeznaczonego do tego leku. Leki te nie są jednak pozbawione działań niepożądanych, wymagają regularnego, codziennego stosowania w celu uzyskania odpowiedniego efektu. Migrenę przewlekłą należy różnicować z innymi typami bólów głowy, w tym z napięciowymi bólami głowy oraz bólami głowy związanymi z nadużywaniem leków przeciwbólowych. Określenie typu bólu głowy i postawienie dobrego rozpoznania umożliwia dobór skutecznego leczenia.

Działania uboczne toksyny botulinowej
Objawy uboczne toksyny botulinowej pojawiaja się rzadko i zawsze mają niewielkie nasilenie i są w pełni odwracalne. W przypadku leczenia kurczu powiek lub połowiczego kurczu twarzy może dojść do dyfuzji leku do sąsiednich mięśni i może pojawić się opadnięcie kącika ust, podwójne widzenie lub opadnięcie powieki. Objawy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia chorych i zawsze  ustępują samoistnie po 2 – 3 tygodniach, dłużej utrzymuje się efekt terapeutyczny leku.

 

Leczenie dystonii ogniskowych
W dystonii dochodzi do nadmiernej stymulacji mięśni przez nerwy, co wywołuje nieprawidłowo nasilone napięcie mięśni i przymusowe często bolesne ruchy. Toksyna botulinowa oddziałuje hamująco na miejsca połączenia nerwów z mięśniami, co prowadzi do osłabienia lub całkowitego zahamowania nieprawidłowego skurczu mięśnia.  Uzyskujemy poprawę kliniczną w postaci ustępienia lub zmniejszenia siły nieprawidłowych ruchów dystonicznych. Stosowanie toksyny botulinowej jest  przeciwwskazane u osób z chorobami złącza nerwowo-mięśniowego, np. w miastenii oraz u osób przyjmujących antybiotyki aminoglikozydowe.

 

Nasi specjaliści leczenia toksyną botulinową:

dr n. med. Anna Błażucka - specjalista neurolog

Anna Błażucka - ZnanyLekarz.pl

 

dr n. med. Marcin Straburzyński

Marcin Straburzyński - ZnanyLekarz.pl

 

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu
/ przy Szpitalu ECZ w Otwocku

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / przy Szpitalu IBIS w Warszawie
ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / Oddział Grochów
ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33