Blokada

 • Blokada dostawowa
 • Blokada obwodowa
 • Blokada okołokręgosłupowa
 • Blokada zewnątrzoponowa

Stosujemy Blokady Lecznicze, Diagnostyczne, Prognostyczne.

 • Blokady diagnostyczne mają na celu ustalenie miejsca powstawania i dróg przewodzenia bólu.
 • Celem blokad prognostycznych jest ustalenie wskazań i skuteczności planowanych innych zabiegów powodujących przejściowe lub trwałe uszkodzenie nerwów  (neurolizy, termolezji, kriolezji, zabiegu chirurgicznego ) albo serii blokad terapeutycznych. Wykonanie blokady prognostycznej umożliwia choremu doświadczenie doznań, które będzie odczuwał po zabiegu, a lekarz może ocenić wyniki planowanego zabiegu
 • Celem stosowania blokad terapeutycznych jest: zmniejszenie odczynu zapalnego, ułatwienie terapii fizykalnej.

BLOKADA DOSTAWOWA
Rozwiązanie stosowane w leczeniu dolegliwości stawowych oraz stanach zapalnych i urazach. Minimalizują bądź eliminują uczucie przewlekłego bólu. Przyspieszają zmniejszenie ogniska zapalnego.
Znieczulenie (blokada) nerwów obwodowych polega na podaniu leku miejscowo znieczulającego w bezpośrednie sąsiedztwo nerwów, pni i splotów nerwowych. Prowadzi to do tymczasowej utraty odczuwania bólu, temperatury i dotyku. Działanie blokady poza miejscowym usuwaniem bólu, polega na zmniejszeniu stanu zapalnego, usuwaniu skurczów pourazowych i przykurczów mięśniowych, skurczów i innych zaburzeń naczynioruchowych. Blokady stosuje się w przypadkach uszkodzeń i wstrząsów urazowych, oraz złamań kości, w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych, zakrzepach, przykurczach mięśniowych i wielu innych schorzeniach.

Stosujemy Blokadę Dostawową i Okołostawową.

 • Blokada dostawowa inaczej zwana znieczuleniem dostawowym to zabieg polegający na wstrzyknięciu do jamy stawu środka przeciwbólowego (znieczulającego) i/lub przeciwzapalnego celem eliminacji lub złagodzenia dolegliwości bólowych.
 • Blokada okołostawowa jest to natomiast zabieg polegający na ostrzyknięciu środkiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym struktur okołostawowych, takich jak: więzadła, ścięgna, mięśnie, kaletki maziowe, torebka stawowa. Celem blokady okołostawowej jest eliminacja lub zmniejszenie bólu i procesu zapalnego obejmującego powyższe struktury.

BLOKADA OBWODOWA
Znieczulenie zapewniające natychmiastową ulgę w bólu. Blokada przyczynia się do całkowitego barku reakcji na dotyk i temperaturę w miejscu podania. Aplikacja środka odbywa się przy monitorowaniu sytuacji sprzętem USG.
Znieczulenie (blokada) nerwów obwodowych polega na podaniu leku miejscowo znieczulającego w bezpośrednie sąsiedztwo nerwów, pni i splotów nerwowych. Prowadzi to do tymczasowej utraty odczuwania bólu, temperatury, dotyku w miejscu, które zostało ograniczone do obszaru niezbędnego do wykonania zabiegu operacyjnego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta znieczulenie wykonuje się pod kontrolą USG. Blokada nerwow obwodowych pelni przede wszystkim rolę diagnostycznę.

BLOKADA OKOŁOKRĘGOSŁUPOWA
Rodzaj szczególny znieczulenia stosowany u Pacjentów z bólami kręgosłupa. Wykorzystywane jest u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego oraz osób, u których ból uniemożliwia rehabilitację. Blokada służy celom diagnostycznym i terapeutycznym.
U pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa powstaje typowe błędne koło – pacjent ma dolegliwości, ale nie może ćwiczyć ponieważ odczuwa silne dolegliwości bólowe uniemożliwiające ćwiczenia fizyczne.  Inną grupą chorych, dla których może być to metoda z wyboru, to pacjenci z przeciwwskazaniami do leczenia operacyjnego. Może to wynikać z innych chorób pacjenta, jego wieku.
Blokadę wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, niektóre z nich wymagają sali operacyjnej i kontroli rtg. Lekarz za pomocą specjalnej igły wprowadza do wybranego miejsca glukokortykosteroid w blokadach terapeutycznych lub sam srodek znieczulający w blokadach diagnostycznych. Tego samego dnia pacjent może powrócić do domu. Działanie blokady utrzymuje się od kilku tygodni do wielu miesięcy. Ze względu na działania uboczne sterydów (zaostrzenie infekcji, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, rozchwianie cukrzycy) nie powinno się ich jednak podawać częściej niż 2 razy w roku.
Blokady mogą być stosowane w celach:

 • Diagnostycznych - podając niewielkie dawki leku na poszczególnych poziomach kręgosłupa, możemy odnaleźć miejsce, z którym związane są dolegliwości bólowe (ból ustępuje po podaniu leku wokół chorych korzeni nerwowych) lub potwierdzić chorobę na poziomie, który sugeruje badanie kliniczne i badanie obrazowe.
 • Terapeutycznych - wielotygodniowe lub nawet wielomiesięczne ustąpienie dolegliwości bólowych.

Wskazaniem do zabiegu jest ból kręgosłupa spowodowany:

 • przesunięciem jednego trzonu kręgu wobec drugiego (kręgozmyk),
 • niektóre zespoły bólowe związane z chorobą zwyrodnieniową
 • niektóre choroby dysku

BLOKADA ZEWNĄTRZOPONOWA
Rozwiązanie pozwalające obniżyć odczuwalny poziom bólu. Znieczulenie stosowane w Stenozie, Kręgozmyku, Wypadnięciu dysku oraz innych schorzeniach przyczyniających się do nasilenia dolegliwości. Nakłucia dokonuje się w Przestrzeni Zewnątrzoponowej.
Blokady zewnątrzoponowe stosowane są u chorych z silnym bólem kończyn dolnych powstałym w następstwie choroby kręgosłupa. Zewnątrzoponowe podanie leków sterydowych podobnie jak blokada okołokręgosłupowa  (link) „wyłączając ból”pozwala na codzienne funkcjonowanie bez bólu oraz umożliwia rehabilitację. Podstawą leczenia schorzeń narządu ruchu jest połączenie leczenia farmakologicznego i rehabilitacji. U pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa powstaje typowe błędne koło – pacjent ma silne dolegliwośc bólowe, a nie może ćwiczyć, ponieważ odczuwa silny ból uniemożliwiający aktywnośc fizyczną.
Wskazaniami do zewnątrzoponowego podawania sterydów są:

 • stenoza (zwężenie kanału kręgowego)
 • kręgozmyk (przesunięcie się jednego trzonu kręgu względem drugiego)
 • niektóre wysunięcie dysku

Biorąc pod uwagę, że nie zawsze operacja kręgosłupa przynosi oczekiwane utąpienie dolegliwości bólowych, wskazane jest przed podjęciem decyzji o zabiegu operacyjnym wykonanie blokady zawnątrzoponowej. Pozytywna odpowiedź na blokadę może świadczyć o ewentualnym korzystnym efekcie operacji polegającej na usunięciu wypadniętego dysku, a tym samym odbarczeniu uciśniętego korzenia nerwowego. czytaj dalej
Przeciwwskazania: zewnątrzoponowa blokada sterydowa nie powinna być wykonywana przede wszystkim u osób z czynną infekcją, u kobiet w ciąży.

Nasi specjaliści wykonujący blokady:

dr n. med. Jarosław Leś - lekarz medycyny bólu / anestezjolog
Jarosław Leś - ZnanyLekarz.pl

lek. med. Jacek Mocarski - lekarz medycyny bólu / anestezjolog
Jacek Mocarski - ZnanyLekarz.pl

lek. med. Joanna Grzesiak - lekarz medycyny bólu / anestezjolog
Joanna Grzesiak - ZnanyLekarz.pl

dr n. med. Krzysztof Szalecki - neurochirurg
Krzysztof Szalecki - ZnanyLekarz.pl

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu - Leczenie bólu głowy
ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33


E-mail: rejestracja@idlb.pl
Nip: 5272439646
Regon: 015775962


 

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / przy Szpitalu IBIS Sensor Cliniq w Warszawie
ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Numer konta bankowego PKO BP : 19 1020 1042 0000 8502 0229 5210

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / Oddział Grochów
ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33