Jak przygotować się do zabiegów?

Zabiegi w leczeniu bólu wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. W rzadkich przypadkach podaje się dożylnie środki sedatywne (uspokajajace).

Pacjent przed zabiegiem nie musi być na czczo, zaleca się spożycie lekkiego posiłku. Szczególnie dotyczy to chorych na cukrzyce, którzy nie powinni zmieniać swoich codziennych nawyków. Nie należy również odstawiać regularnie przyjmowanych leków. Jedyny wyjątek stanowią leki obniżające krzepliwość krwi. W przypadku niektórych leków na czas zabiegu   jest konieczność zmiany leku przeciwkrzepliwego. Koniecznie należy zgłosić przyjmowanie takich leków podczas konsultacji przed zabiegiem.

Podczas konsultacji należy również poinformować lekarza o wszystkich innych przyjmowanych lekach  i wszystkich chorobach i alergiach.

Zabiegi leczenia bólu wykonywane sa albo w pokoju zabiegowym, albo na sali operacyjnej. Sala operacyjna zapewnia pełną sterylność a także pozwala pomieścić niezbędny sprzęt.
Czas zabiegów jest różny: od kilku minut (proste blokady, ostrzyknięcia) do ponad godziny (termolezja, bardziej złożone blokady). Po prostych zabiegach pacjent może iść do domu w czasie 15-30 minut po zabiegu. Po bardziej skomplikowanych zabiegach czas pobytu w szpitalu może wynieść do kilku godzin po zabiegu. W niektórych przypadkach wymagana będzie 24-godzinna hospitalizacja.

Pacjentowi powinna towarzyszyć osoba trzecia. Pacjent nie powinien prowadzić samochodu w czasie 24 godzin po zabiegu.
Szczegółowe zalecenia odnośnie przygotowania do zabiegu pacjent otrzyma w czasie konsultacji przed zabiegiem. Wtedy tez będzie poproszony o wypełnienie krótkiego kwestionariusza zdrowotnego oraz podpisanie zgody na zabieg.

Blokady dostawowe
Blokady obwodowe
Termolezja
Neuroliza
TENS
PENS
Krioterapia
Osteopatia
Ultradżwięki
Laseroterapia
Psychoterapia
Znieczulenie zewnątrzoponowe

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu
/ przy Szpitalu ECZ w Otwocku

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / przy Szpitalu IBIS w Warszawie
ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu / Oddział Grochów
ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa
Rejestracja telefoniczna: (22) 710 33 33