CHIRURGICZNE LECZENIE

W trakcie takiego leczenia migreny usuwane są lub przecinane różne mięśnie, co ma prowadzić do "odciążenia" nerwów i zredukowania częstości migrenowych bólów głowy. Skuteczność tego leczenia jest jednak  trudna do określenia, ponieważ najczęściej brak jest wystarczającej liczby badań przeprowadzonych zgodnie ze standardami badań klinicznych.  Z tego powodu operacyjne leczenie migreny obecnie nie znajduje miejsca w wytycznych leczenia migreny i jest uznawane za dość kontrowersyjne - Amerykańskie Towarzystwo Bólów Głowy zaleca wręcz, aby obecnie nie wykonywać tych zabiegów poza eksperymentami klinicznymi. Pamiętać też należy, że przycięcie mięśni bądź nerwu jest metodą nieodwracalną.