O NAS

Jesteśmy grupą specjalistów, którzy spośród wszystkich dziedzin wybrali leczenie bólów głowy.

Nasza praca jest naszą pasją, wykonujemy ją z dbałością o każdego Pacjenta.

Pacjentom oferujemy leczenie zgodne z aktualną wiedzą, opartą o najnowsze rozwiązania. Utrzymujemy wysoki standard oferowanych usług z zakresu profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia.        W diagnostyce i leczeniu bólów głowy mamy duże doświaczenie, ale nadal nieustannie pogłębiamy swoją wiedzę i doskonalimy umiejętności; uczestniczymy w konferencjach, warsztatach i  kursach. Staramy się też wiedzę na temat bólów głowy i ich leczenia rozpowszechniać wśród chorych. Tak by każdy pacjent miał świadomość czego może oczekiwać od specjalisty i czego spowdziewać się w związku ze swoją chorobą. Nasze zaangażowanie przynosi wyraźne rezultaty w postaci zadowolonych pacjentów, którzy wzajemnie polecają sobie naszą Klinikę.

 

 

Bólów głowy sklasyfikowano ponad 100 różnych rodzajów. Aby je umiejętnie rozpoznawać i leczyć, trzeba się tym interesować, a przede wszystkim znać kryteria rozpoznania każdego bólu głowy.

W diagnostyce bólów głowy najważniejszy jest wywiad, czyli to co pacjent sam mówi o swojej chorobie.

Pod uwagę bierze się wiele rzeczy.

Ważny jest charakter bólu czy np. jest pulsujący, kłujący, uciskowy, rozpierający, przeszywający.

Ważne jest jego umiejscowienie, rozszerzanie się i promieniowanie.

Ważne są objawy początkowe, to jak szybko ból się rozwija, czynniki prowokujące wystąpienie bólu, czynniki, które go nasilają bądź zmniejszają.

Bardzo ważny jest czas trwania ataku bólu i częstotliwość występowania bólów w ciągu roku/miesiąca/tygodnia.

Ważne jest również współwystępowanie innych objawów np. mdłości, zaburzeń widzenia. Ważny jest wiek chorego, inne choroby, przyjmowane leki.

Uzyskane informacje "przykładamy" czyli porównujemy z ustalonymi kryteriami rozpoznania bólów głowy. Od prawidłowo postawionego rozpoznania zależy skuteczność leczenia.

 

Większość bólów głowy to bóle głowy pierwotne, czyli takie które nie są spowodowane inną chorobą, w któych brak jest charakterystycznych badań pozwalających na potwierdzenie rozpoznania. Wykonane badania jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i inne nie ukazują nieprawidłowości. Rozpoznanie i właściwe zaklasyfikowanie takiego bólu głowy opiera się na dokładnie przeprowadzonej rozmowie z chorym.

Diagnozę stawia się na podstawie typowego dla danego rodzaju bólu głowy obrazu choroby.

Bóle głowy mogą też być wywoływane przez ponad 100 różnych chorób, są to bóle głowy wtórne. W tym wypadku należy leczyć chorobę, która ten ból głowy wywołuje.

 

Leczenie bólów głowy to proces złożony, zależy od rodzaju bólu i częstotliwości jego występowania.

W przypadku rzadkich bólów głowy (maksymalnie do 4-5 w ciągu miesiąca) podstawowym celem leczenia jest przerwanie ataku bólu głowy.

W przypadku częstych, silnych lub opornych na leczenie ataków konieczne jest leczenie profilaktyczne.

Skuteczność leków jest bardzo indywidualna, a wybór leku jest prcesem długim. Dobranie najbardziej skutecznego środka, często polega na stosowaniu metody eliminacji i wymaga cierpliwości zarówno od pacjenta jaki lekarza.

Nieprawidłowe leczenie bólów głowy przynosi wiele szkody. Powoduje przejście bólów głowy w postać oporną na leczenie, przewlekłą i powstanie polekowych bólów głowy. Leczenie bólów głowy pownien prowadzić doświadczony specjalista.