Wzajemny wpływ konopii/ kannabinoidów z innymi lekami i substancjami

Konopie jak każde inne leki mogą wchodzić w interakcje z innymi przyjmowanymi lekami i substancjami, co ma  pozytywne jak i negatywne skutki.
Kannabinoid należy przyjmować odpowiedzialnie, pod okiem specjalisty. Brak odpowiedniej wiedzy może skutkować tym, że leki albo nie będą działać, albo ich działanie będzie nieprzewidywalne hiperwzmocnione. Bez właściwej wiedzy o stosowaniu ryzykujemy zdrowiem a czasem życiem.

Kannabinoidy mogą wykazywać wzmacniający/synergistyczny efekt, czyli jeśli siła działania ?medycznej marihuany? to 1  a innych leków  to też 1, efekt synergii sprawia, że działanie obu leków się nie sumuje, a potęguje  np. 1+1=3 lub 4 i więcej. 

Kannabinoidy mogą podwyższać lub obniżać poziom innych przyjmowanych leków, przez co zmniejsza lub zwiększa ich działanie. Podwyższenie poziomu innych leków w organizmie może doprowadzić do wystąpienia skutków ubocznych lub działania toksycznego. Obniżenie skutkuje zmniejszeniem działania innych leków

Należy zachować szczególną ostrożność przyjmując równocześnie preparaty konopne i leki, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy. Kannabinoidy wzmacniają działanie barbituranów, benzodiazepin, leków uspokajających, nasennych, przeciwpadaczkowych i przeciwdepresyjnych

Kolejny problem to wpływ innych leków na poziom i działanie kannabinoidów, które mogą to działanie wzmacniać lub osłabiać.

Leki, takie jak fenobarbital, ryfabutyna, prymidon czy ziele dziurawca zwyczajnego, mogą skutecznie zmniejszać biodostępność THC. Leki te przyspieszają metabolizm THC w organizmie, dzięki czemu THC ulega szybszemu rozkładaniu do związków nieaktywnych.

 ?Współpraca? kannabinoidów i innych substancji może być wykorzystywana przez specjalistów w prowadzeniu terapii nieuleczalnych dotąd dolegliwości.  Kannabinoidy mogą wpłynąć na niektóre substancje, które samodzielnie nie wykazują żadnego działania.

Wszystkie jednak połączenia konopi oraz produktów na jej bazie z innymi substancjami powinny być przedyskutowane ze specjalistą. Dobór odpowiednich leków i dawek, ścisła kontrola lekarska jest kluczowa dla bezpieczeństwa naszego zdrowia i życia.

Leki mogące zwiększać poziom THC:

 • Leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna)
 • Inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol)
 • Cymetydyna
 • Antybiotyki Makrolidy ( np. klarytromycyna, azytromycyna)
 • Leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol, flukonazol, ketokonazol)
 • Antagoniści wapnia (np. diltiazem, werapamil)
 • Inhibitory proteazy HIV (np. rytonavir)
 • Amiodaron
 • Izoniazyd

Leki zmniejszające działanie THC:

 • Ryfampicyna
 • Karbamazepina
 • Fenobrbital
 • Fenytoina
 • Prymidon
 • Ryfabutyna
 • Dziurawiec zwyczajny