Zasady leczenia kannabinoidami

  • Nie powinny być stosowane jako lek pierwszego wyboru.
  • Leczenie zaczyna się od małych dawek, które powoli zwiększa się do optymalnych "start low, and go slow".
  • Zastosowanie rozważyć w przypadku nieskuteczności innych metod leczenia np. próba leczenia 3 lekami w bólu neuropatycznym.
  • Nie zaleca się kanabinoidów w monoterapii.
  • Każdy pacjent musi być oceniony przez lekarza zajmującego się leczeniem bólu.
  • Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na leczenie oraz wypełnić formularz kwalifikacji do leczenia.
  • Lekarz musi umieć stosować w praktyce narzędzia i techniki oceny bólu.
  • Należy uwzględnić  trzymiesięczny okres próbny skuteczności leczenia (ulga w bólu 30-5-%).
  • Należy prowadzić dzienniczek bólu .