Konopie

Znane są 3 rodzaje konopi:

  • Cannabis sativa- konopia siewna
  • Cannabis India-  konopia indyjska
  • Cannabis ruderali- konopia dzika

Systematyka biologiczna jest niejednoznaczna, czasami wyróżnia osobne gatunki  konopii lub jeden gatunek konopi Cannabis sativa, z podgatunkami indica, ruderalis i sativa. Wprowadza to bardzo dużo zamieszenia. Zarejestrowany preparat to Cannabis sativa lemon skunk. co można tłumaczyć jako konpia siewna, chociaż ma chemotype bogaty w THC co nie występuje w przemysłowych konopiach siewnych. ) Poszczególne podgatunki różnią pomiędzy sobą zawartością różnych substancji  czynnych. W zależności od zawartości substancji aktywnych zastosowanie konopii  jest inne: rekreacyjne/narkotyczne lub lecznicze.
Na przykład podgatunek C. indica posiada silniejsze działanie psychoaktywne (uspokajające i odurzające) niż C. sativa.
Natomiast C. sativa wyróżnia się silnym działaniem rozweselającym, poprawiającym humor, wprawiającym w stan euforii.
Ze względu na tworzenie przez człowieka nowych szczepów konopi, oraz popularność odmian mieszanych/hybrydowych, podział na podgatunki nie ma obecnie dużego znaczenia praktycznego. W zastosowaniach medycznych najważniejszy jest rodzaj marihuany, czyli zawartość poszczególnych substancji czynnych, jak THC czy CBD.