Konopie medyczne a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Konopie medyczne a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Nie ulega wątpliwości, że silne odurzenie składnikami konopi zwiększa ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym.
Wynika to z krótkotrwałego negatywnego wpływu funkcje psychomotoryczne.
Najczęstsze działania niepożądane kannabinoidów wpływające na możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych to:

  • zabuczenia koordynacji
  • zaburzony osąd sytuacji
  • euforia
  • upośledzenie pamięci krótkotrwałej i przetwarzania informacji
  • zawroty głowy, senność
  • możliwość mdlenia w mechanizmie niedociśnienia ortostatycznego.

College of Family Physicians of Canada zaleca w przypadku stosowania konopi ze wskazań medycznych, wstrzymać się od prowadzenia pojazdów mechanicznych przez:

-4 godziny po inhalacji

-6 godzin po spożyciu doustnym

-8 godzin po inhalacji lub spożyciu doustnym, w przypadku wystąpienia stanów euforycznych

Należy zwrócić uwagę że jedyną dostępną w Polsce formą marihuany medycznej jest susz. W przypadku suszu akceptowaną formą podania leku jest waporyzacja (inhalacja) leku. Na podstawie kanadyjskich wytycznych, należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów od 4 do 8 godzin od przyjęcia leku, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

Biorąc pod uwagę dawkowanie leku oraz okres działania, można ustalić leczenie tak aby pacjent mógł dojeżdżać do pracy podczas leczenia. Zakładając dawkowanie marihuany 3 razy dziennie po 100-200 mg drogą inhalacji, oraz 8 godzinny dzień pracy 9-17, można ustalić dawki w następujący sposób.  Dla 3 dawek, pierwsza o godzinie 9 po przyjeździe do pracy, następna 13 przed obiadem, ostatnia o 18 przed kolacją. Oczywiście dawkowanie można modyfikować, w zależności od pory dnia w której objawy są najbardziej nasilone, np. zwiększając ostatnią dawkę lub wprowadzając dodatkową o godzinie 22.

Niestety polskie przepisy prawne nie precyzują dawki THC we krwioobiegu do jakiej można prowadzić pojazdy mechaniczne. Zabrania się prowadzenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2?. Na podstawie danych dostępnych w literaturze możemy przyjąć, że u kierowców u których stwierdzono stężenie THC poniżej 5 ng/ml ryzyko spowodowania wypadku drogowego nie jest większe niż w przypadku kierowców nie będących pod wpływem jakiegokolwiek środka odurzającego. Jednak wobec niejednoznacznie sformułowanych przepisów można spodziewać się że jakakolwiek oznaczalna dawka THC w krwioobiegu będzie wiązała się z potencjalną odpowiedzialnością karną i koniecznością dochodzenia swoich praw przed sądem. Zważywszy na olbrzymią rozbieżność między czasem działania marihuany medycznej wynoszącym 2-4 godziny, a okresem półtrwania metabolitów THC które mogą utrzymywać się w organizmie wiele dni od zażycia leku. Na dzień dzisiejszy pacjenci leczeni marihuaną medyczną mogą spotkać się z nie zasadna represją ze strony państwa Polskiego, w sytuacji gdy realnie nie tworzą zagrożenia dla innych członków ruchu drogowego. Ze względu na niedoskonałość Polskich przepisów należy przyjąć że podczas leczenia preparatami konopi, oraz kilka tygodni po zakończeniu leczenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych. Przy czym realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego występuje od 4 do 8 godzin od przyjęcia leku.